Rekolekcje „Męska decyzja: Mo(j)żesz więcej” w Krynicy Zdrój

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732

stat4u