KURS ANIMATORA

Kurs animatora - to dalszy ciąg formacji przewidziany dla lektorów po ukończeniu Kursu Ceremoniarzy (informacje w Duszpasterstwie Ruchu Światło-Życie).