Dla lektorów, którzy ukończyli kurs ceremoniarza, przewidziane są ponadto jednorazowe spotkania w roku, tzw. "Warsztaty liturgiczne". Jest to zjazd ceremoniarzy wszystkich roczników, połączony z rozdaniem krzyży ceremoniarzom z ostatniego rocznika kursu. Zajęcia odbywają się każdego roku w miesiącu wrześniu, w Gródku n/Dunajcem w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym "ARKA".

 

"Warsztaty liturgiczne" odbyły się w terminach:

 

I. 16-18 września 2005 r.

II. 8-10 września 2006 r.

III. 21-23 września 2007 r.

IV. 19-21 września 2008 r.

V. 25-27 września 2009 r.

VI. 24-26 września 2010 r.

VII. 9-10 wrzesnia 2011 r. (Jubileusz Ceremoniarzy)

VIII. 14-16 września 2012 r.

IX. 13-15 września 2013 r.

X. 12-14 września 2014 r.

 

  Fotografie z "Warsztatów liturgicznych" z 2006 r.

 Fotografie z "Warsztatów liturgicznych" z 2007 r.

 Fotografie z "Warsztatów liturgicznych" z 2008 r.

 Fotografie z "Warsztatów liturgicznych" z 2009 r.

 Fotografie z "Warsztatów liturgicznych" z 2010 r.

 Fotografie z "Warsztatów liturgicznych" z 2011 r.

 Fotografie z "Warsztatów liturgicznych" z 2012 r.

 Fotografie z "Warsztatów liturgicznych" z 2013 r.

 Fotografie z "Warsztatów liturgicznych" z 2014 r.

Kalendarium

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732