W związku z Jubileuszem XV-lecia Diecezjalnej Szkoły Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego, przedstawiciele naszego duszpasterstwa wystosowali list do Mistrza Papieskich Ceremonii Liturgicznych – Księdza Prałata Guido Mariniego. Zawierał on następującą treść:

Laudetur Iesus Christus!

Czcigodny Księże Prałacie, w bieżącym roku Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej przeżywa Jubileusz XV – lecia Diecezjalnej Szkoły Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego. Przez te lata formację w ramach tej szkoły ukończyło przeszło 1700 ceremoniarzy, którzy nie tylko poznawali historię i teorię Liturgii, ale przede wszystkim rozwijali swą miłość do niej zagłębiając się w jej pięknie i bogactwie, co pozwala im na co dzień jeszcze pełniej uczestniczyć w obrzędach Mszy Świętej i przybliżać się ku Bogu.

Mamy świadomość, że to właśnie formacja w ramach służby przy Ołtarzu jest po rodzinie najważniejszym czynnikiem przy odkrywaniu powołania do służby Bogu przez kapłaństwo i życie zakonne, czego przykładem są licznie wyświęceni kapłani, którzy ukończyli Diecezjalną Szkołę Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego.

Zwracamy się do Księdza Prałata z uprzejmą prośbą o wystosowanie listu okolicznościowego w związku z odbywającymi się 16 września głównymi uroczystościami Jubileuszu 15-lecia Diecezjalnej Szkoły Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego. Dla ceremoniarzy jest Ksiądz Prałat prawdziwym wzorem do naśladowania. Mamy nadzieję, że dobre słowo płynące od Księdza Prałata pozwoli pobudzić wśród ceremoniarzy diecezji tarnowskiej jeszcze większe poczucie, że to co robią czynią na chwałę Boga i ku pożytkowi wiernych.

Pragniemy również prosić o modlitwę w intencji naszego Duszpasterstwa jednocześnie zapewniając o modlitewnej pamięci za cały Kościół oraz Księdza Prałata.

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej

W odpowiedzi otrzymaliśmy od Księdza Prałata list o następującej treści:

 

Drodzy Ceremoniarze 

Jestem bardzo wdzięczny za uczynienie mnie uczestnikiem pięknych obchodów Jubileuszu Szkoły Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego, które odbędą się 16 września. 

Razem z Wami dziękuję Panu za owoce duchowe i pasterskie tych 15 lat, mając na względzie zwłaszcza tych, którzy w duchu Szkoły nauczyli się rozpoznawać i podążać za wezwaniem Pana do kapłańskiego powołania. 

Pomagać chłopcom kochać Liturgię Kościoła i przeżywać ją z wiarą to zaprawdę chwalebna służba. Msza Święta jest szczególnym miejscem by wzrastać w nauczaniu Jezusa i udziale w życiu Kościoła. 

Niech Pan błogosławi wszystkich! Z mojej strony zapewniam o pamięci w modlitwie za tych, którzy obchodzą ten znaczący jubileusz. Także Wy w modlitwie pamiętajcie o mnie. 

Niech Najświętsza Dziewica Was strzeże. 

Monsignore Guido Marini Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych

list guido m

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732