V Sesja Kursu Ceremoniarza

kurs 2016
Drodzy kandydaci na ceremoniarzy,
następna, już V sesja, Kursu Ceremoniarza obędzie się 17 maja (
zakończy się ona w sobotę po kolacji). Przypominamy, że jako zadanie do parafii, należy przygotować modlitwę wiernych i komentarze na odpust w swojej parafii. Komentarze mają składać się z czterech tekstów wygłaszanych: (1) na początku Liturgii, (2) przed Liturgią Słowa, (3) na procesję z darami (zawierającą także wprowadzenie do liturgii eucharystycznej), (4) po modlitwie po Komunii na błogosławieństwo/procesje (w przypadku tej drugiej podać jej porządek). Gotowe prace (każda osoba odsyła 1 własny komplet) prosimy odesłać mailem do swojego animatora do wyznaczonego przez niego terminu. Dodatkowo oprócz materiału na egzamin teoretyczny, należy jeszcze przygotować się na egzamin praktyczny (Mitra i Pastorał). Pliki z pytaniami znajdują się, jak zawsze, w zakładce Pliki => . Ponadto na tej sesji wszyscy, którzy nie uczynili tego na poprzedniej, proszeni są o uregulowanie wpłaty za Krzyż.

Przypominamy, że na V należy zdać wszystkie zaległości. Do otrzymania dyplomu i krzyża ceremoniarza, a więc ukończenia kursu wymagane są:

-Obecność na przynajmniej 80% sesji = 4-5 obecności.
-Zaliczenie materiału z sesji I-IV.
-Zatroszczenie się o zdjęcia do dyplomów (jeżeli nie byłeś obecny na III sesji to na V będzie możliwość zrobienia zdjęć).

Niespełnienie powyższych warunków spowoduje automatyczne niedopuszczenie do ukończenia kursu i otrzymania krzyża!

Kalendarium

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732