goraWraz z rozpoczęciem nowego roku formacyjnego, nowym prezesem Liturgicznej Służby Ołtarza naszej diecezji został Mateusz Góra. Jest ceremoniarzem rocznika 2015/2016. Od roku 2017 Mateusz brał czynny udział w działalności Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej, początkowo jako redaktor naszej strony internetowej, następnie jako animator na Kursie Ceremoniarza i Animatora. Jest pełen energii i determinacji do pełnienia funkcji prezesa, choć - jak sam podkreśla - nie będzie to zadanie proste. Z pomocą przychodzi mu oczywiście brać animatorska oraz zarząd diecezjalny LSO.

Nowemu prezesowi życzymy wielu potrzebnych łask i rzeszy rąk zawsze chętnych do pomocy w prowadzeniu dzieła duszpasterstwa.

Matce Bożej zawierzamy Mateusza wraz ze wszystkimi animatorami oraz wszystkich, którym przyjdzie współpracować z członkami Duszpasterstwa LSO Diecezji Tarnowskiej.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732