Zapraszamy na Dni Formacji Liturgicznej Służby Ołtarza. Pierwsze w tym roku spotkanie formacyjne dla ministrantów ze szkoły podstawowej odbędzie się w dniach 18-20 września 2020 r. w domu rekolekcyjnym w Ciężkowicach.

dfm2020

Wyjazdowe Dni Formacji Liturgicznej Służby Ołtarza są doskonałym uzupełnieniem i pogłębieniem formacji ministrantów prowadzonej w parafii. Będą obejmowały zajęcia przygotowane przez animatorów, doskonalące posługę ministranta przy ołtarzu, zajęcia rekreacyjne oraz formacyjno-modlitewne. Tematem przewodnim rekolekcji będzie: „Ministrant choralista”.

Koszt uczestnictwa wynosi 120 zł.

Przyjazd w piątek o godz. 17:00. Zakończenie w niedzielę po obiedzie, około godz. 12.00. Zabieramy ze sobą:

- komżę;
- różaniec;
- śpiwór;
- odpowiednie obuwie do korzystania wewnątrz budynku;
- ewentualnie obuwie na wycieczkę lub sportowe;
- notatnik i długopis
- maseczkę.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną przez Internetowy Kwestionariusz Diecezji Tarnowskiej pod adresem:
https://kwestionariusz.diecezja.tarnow.pl/
do 17 września 2020 r.

Prosimy o wypełnienie oświadczenia i zgody rodziców/prawnych opiekunów, którą można pobrać poprzez kwestionariusz.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732