II DZIEŃ NOWENNY:
14 LISTOPADA 2020 R.

Modlimy się dziś w intencji naszych księży opiekunów.

Nowenna dzien 2

Panie Jezu, Ty wybrałeś 72 uczniów i poleciłeś im, aby głosili Dobrą Nowinę
o
Królestwie Bożym po całej ziemi. Posłałeś ich do wszystkich ludzi z radosną wieścią,
że Bóg jest naszym najlepszym Ojcem, że troszczy się o nas i pragnie naszego zbawienia.
Proszę weź w swoją opiekę naszych kapłanów. Spraw, by ich trud
przyniósł obfite plony.
Wspieraj ich swoją łaską, aby godnie głosili Słowo Boże,

sprawowali Eucharystyczną Ofiarę i posługę sakramentalną. Niech za Twoim
przykładem będą zawsze dobrymi pasterzami ludu Bożego, gotowi poświęcić całe
swoje życie dla Bożej sprawy. A ponieważ opuścili wszystko i poszli za Tobą
w
wieczności hojnie wynagródź ich trud i poświęcenie.

Proszę Cię także o nowe powołania kapłańskie,
bo – jak sam powiedziałeś – żniwo jest wielkie, ale robotników
mało.
Poślij więc wielu nowych robotników na żniwo swoje, aby dzięki ich pracy jak

najwięcej ludzi mogło poznać Ciebie, naszego Pana i Odkupiciela.
Amen.

 

DZIESIĄTEK RÓŻAŃCA W TAJEMNICY USTANOWIENIA EUCHARYSTII!

Św. Janie Mario Vianneyu, patronie kapłanów: módl się za nami!

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732