IV DZIEŃ NOWENNY:
16 LISTOPADA 2020 R.

Modlimy się dziś za nowych ministrantów i lektorów z naszej parafii.

 

Nowenna dzien 4

 

Panie Boże z Twojej woli Samuel przygotowywał się do przyszłych zadań,
służąc Ci
od dzieciństwa w świątyni. Twój Syn a nasz Pan i Zbawiciel,
Jezus Chrystus, jako
dwunastoletni chłopiec odbył pielgrzymkę do świątyni,
by razem z Maryją i Józefem, złożyć podziękowanie za miłość, której doświadczył.

Wlej w serca naszych młodszych kolegów łaskę powołania ministranckiego.
Udziel
im żywej wiary, nadziei i miłości, aby z oddaniem służyli przy Twoim ołtarzu i byli
wzorowi w domu rodzinnym. Niech będą także sumienni w nauce i szlachetni
w
gronie kolegów oraz przyjaciół. A służąc z radością, niech uczą się świętości.

 

DZIESIĄTEK RÓŻAŃCA W TAJEMNICY OFIAROWANIA PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI!

 

Św. Janie Bosko, Ojcze i Nauczycielu dzieci i młodzieży: módl się za nami!

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732