V DZIEŃ NOWENNY:
17 LISTOPADA 2020 R.

Modlimy się dziś w intencji duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji tarnowskiej.

 

Nowenna dzien 5

 

O Duchu Święty, który jesteś Duchem Ojca i Syna…
O Duchu Święty, który jesteś Miłością Ojca i Syna…
O Duchu Święty, który chrzcisz ogniem i miłość Bożą rozlewasz w sercach naszych,
wlej miłość Twoją do serca mego!

O jedno prosiłem Pana i tego szukać będę…
Nie bogactw, nie czci, nie władzy, nie ziemskiego domu, ani ziemskiego szczęścia,

ani jakichkolwiek dóbr tego świata, ale jednej iskierki z owego świętego płomienia,
aby mnie zagrzał i zapalił miłością mego Boga.

Oczyść mnie Duchu Święty, ogniem miłości Twojej.
Pozwól mi uczynić prawdziwą
wspólnotę z wszystkimi kandydatami, ministrantami,
lektorami, ceremoniarzami,
naszymi kapłanami i rodzicami.
Wsparci Twoją, Duchu Święty łaską, dla chwały Boga
pragniemy służyć
w wielkiej rodzinie Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji tarnowskiej.

 

DZIESIĄTEK RÓŻAŃCA W TAJEMNICY GŁOSZENIA SŁOWA BOŻEGO I WZYWANIA DO NAWRÓCENIA!

 

Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie: módlcie się za nami!

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732