logo biale
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO
Co to znaczy być ministrantem?

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

sw jan kanty20 października to dzień poświęcony jednemu z polskich świętych. Mowa o świętym Janie z Kęt. Pochodzący z miejscowości oddalonej o około 30 kilometrów od Oświęcimia prezbiter jest czcony w całym Kościele.

Święty Jan urodził się w Kętach 23 lub 24 czerwca 1390 roku. Mając 23 lata udał się do pobliskiego Krakowa na studia, które ukończył w 1418 roku jako magister sztuk. Od 1421 roku przez osiem lat prowadził szkołę klasztorną w Miechowie. Tam głosił kazania i przepisywał rękopisy, co robił przez resztę życia. Po czasie spędzonym w Miechowie św. Jan z Kęt wrócił na Akademię Krakowską, tym razem w roli profesora, obejmując wykłady na wydziale filozoficznym. Równocześnie podjął studia filozoficzne. Przez łączenie bycia wykładowcą i studentem, jego nauka teologii wydłużyła się aż do 13 lat i w 1443 uzyskał tytuł magistra teologii, jednoznaczny z doktoratem. W trakcie nauki, w roku 1439 został proboszczem w Olkuszu oraz kanonikiem i kantorem kapituły św. Floriana w Krakowie, jednak po kilku miesiącach zrzekł się probostwa na rzecz studiów. Od chwili uzyskania tytułu doktora poświęcił się do końca życia wykładom z teologii. Będąc rektorem akademii szerzył pomoc ubogim oraz krzewił kult eucharystyczny i zachęcał do częstej Komunii świętej, a sporą część swojego życia spędził w konfesjonale.

Pomimo bardzo pracowitego i pokutnego życia, Jan Kanty dożył 83 lat. Zmarł w Krakowie 24 grudnia 1473 roku, w opinii świętości. Lud krakowski był o tym tak przekonany, że pochowano go od razu w kościele św. Anny pod amboną. Został beatyfikowany w 1680 roku przez papieża Innocentego XI a kanonizowany przez Klemensa XIII 16 lipca 1767 roku.

Kult św. Jana Kantego jest wciąż żywy. Został ogłoszony patronem Polski i Litwy, Akademii Krakowskiej, tradycyjnego zgromadzenia Kanoników Regularnych Św. Jana Kantego (SJC) oraz patronem młodzieży uczącej się i studiującej. W ikonografii św. Jan ukazywany jest w todze i birecie, a także ze studentem, którego okrywa profesorską togą.

Znaczna część członków Liturgicznej Służby Ołtarza naszej diecezji to młodzież ucząca się i studiująca. Pamiętajmy o nich w modlitwie, a zwłaszcza w tym dniu, w którym czczony jest ich patron, aby dzięki wstawiennictwu św. Jana z Kęt z ochotą i zainteresowaniem zgłębiali wszelkie nauki, a egzaminy nie stanowiły dla nich najmniejszego problemu. Módlmy się również za braci kleryków studiujących w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, aby wytrwali w tej ciężkiej wędrówce jaką jest droga powołania do życia duchownego.

źródła: brewiarz.pl, Mszał niedzielny i świąteczny, Kraków 1937