III DZIEŃ NOWENNY:
15 LISTOPADA 2020 R.

Modlimy się dziś w intencji księży biskupów posługujących w naszej diecezji: biskupa ordynariusza Andrzeja, biskupa Stanisława, biskupa Leszka,  biskupa Wiesława, arcybiskupa Henryka oraz biskupa Władysława.

Nowenna dzien 3

Panie Jezu, Ty jesteś jedynym i wiecznym kapłanem. Apostołom swoim kazałeś,
aby
na całym świecie głosili Ewangelię, aby rozgrzeszali,
aby składając Ofiarę opowiadali
śmierć Twoją, aż przyjdziesz.
Dziękujemy Ci za naszych Księży Biskupów.

Oni mówią tak jak Ty, że my jesteśmy dla nich matką, ojcem, braćmi i siostrami.
Wiem
Panie, jak bardzo ich kochasz. Niech pasterska posługa upodabnia ich do Twojego Serca.
Niech będą mądrzy i święci. A za to, że głoszą nam Twoją naukę,
że w Twoim
imieniu sprawują dla nas sakramenty,  przytul ich z miłością jak Jana do swojego serca.
My zaś odwdzięczymy się naszą modlitwą.

DZIESIĄTEK RÓŻAŃCA W TAJEMNICY GŁOSZENIA KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIA DO NAWRÓCENIA!

Św. Stanisławie ze Szczepanowa, biskupie i męczenniku: módl się za nami!

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732