VI DZIEŃ NOWENNY:
18 LISTOPADA 2020 R.

Modlimy się dziś w intencji alumnów, diakonów oraz księży przełożonych Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

 

Nowenna dzien 6

 

Jezu, Pasterzu naszych dusz, Ty powołałeś Apostołów, by głosili Twoje Orędzie.
Prowadź gorące i szlachetne serca młodych do Boga,
by stawali się Twoimi
naśladowcami i posłańcami.
Napełnij ich Twoim pragnieniem powszechnego
zbawienia,
za które każdego dnia ponawiasz Twą ofiarę.

Błogosław Księdzu Rektorowi, Księżom Przełożonym oraz wszystkim dbającym o formację nowych kapłanów.
Niech ich wytrwała posługa owocuje pięknem i świętością serca każdego kapłana.

Panie, Ty, który jesteś zawsze gotów wstawiać się za nami, otwórz horyzonty całego świata,
gdzie tylu braci woła o światło prawdy i ciepło miłości, aby odpowiadając na

Twe wezwanie, przedłużali tu Twą misję, budowali Twoje ciało mistyczne,
jakim jest Kościół oraz byli solą ziemi i światłością świata.

 

DZIESIĄTEK RÓŻAŃCA W TAJEMNICY PRZEMIENIENIA PANA JEZUSA NA GÓRZE TABOR!

 

Błogosławiony Księża Rektorze Romanie Sitko: módlcie się za nami!

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732